Om Stockholm City Triathlon

Om Stockholm City Triathlon
Stockholm City Triathlon (org.nr 802406-8002) bildades 1996 och är en av Sveriges största aktiva triahtlonklubbar. Klubbens medlemmar består av allt från ungdomar och motionärer till elitsatsande triathleter där alla tränar på sin nivå och efter sina ambitioner och möjligheter.

Som medlem i SCT erbjuds du många tillfällen till gemensam träning och varje vecka innehåller pass inom alla tre discipliner; simning, cykel och löpning. Inomhus och utomhus, beroende på säsong. Vi fokuserar på både mängd och kvalitet samt på att alla våra medlemmar ska känna sig välkomna på all klubbgemensam träning.

Vid sidan av den schemalagda träningen har vi även klubbdagar på Bosön på Lidingö. Då har vi en heldagsaktivitet med föreläsningar, gemensam träning och användbara tips. För att mäta vår formutveckling så är ett stående inslag ett Coopertest (3 km löpning på tid på inomhusbana) som ger dig en bra avstämning av din kondition.

Utöver träning och klubbdagar anordnar vi klubbfester och ibland även After Swim/Bike/Run någonstans i city. Du får regelbundet vårt nyhetsbrev och kan också följa klubbens aktiviteter i medlemsgrupp på facebook.

Medlems- och träningsavgift för 2024 helår är totalt 2200 kr och all schemalagd träning samt klubbdagar på Bosön ingår i avgiften.

Mer information om Stockholm City Triathlon finns på övriga sidor på sct.nu och vill du veta mer om triathlon i allmänhet så läs gärna mer på Svenska Triathlonförbundets hemsida www.svensktriathlon.org.

Kontakta oss gärna via info@sct.nu.