Ungdomspolicy

Vid årsskiftet 2020 kommer nya regler för föreningar som har medlemmar under 18 år. Tillsammans med Riksidrottsförbundet och Idrottsombudsmannen har SCT styrelse beslutat att anta en rad principer för föreningsverksamhet med ungdomar.

 

Alla ledare och tränare informeras om dessa principer.

 

  • SCT har inga medlemmar under 16 år.
  • SCT har inte, och ska inte framöver ha, ledare som har ett fast uppdrag kopplat till ungdomsträning.
  • Ingen ledare eller tränare inom SCT ska ha träningar eller möten enskilt med en medlem under 18 år.
  • Nolltolerans råder avseende alla former av sexuella trakasserier generellt sett och att eventuella situationer kommer att följas upp och polisanmälas.
  • Två företrädare från styrelsen ska träffa varje medlem under 18 år och informera om hur klubben hanterar dessa frågor, samt informera hur en medlem kan gå tillväga om någon form av sexuella trakasserier eller närmanden skulle förekomma inom klubben.

 

Vid frågor, kontakta styrelsen