Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en aktivtet eller medlemskap hos SCT skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.
Avgiftsbelaga aktiviteter aviseras och faktureras normalt samtidigt.
Dessa dokument finns även alltid tillgängliga för utskrift under rubriken "Mitt konto / Sammanfattning".

Bokningar är bindande.
men man kan under 7 dagar från anmälan själv avboka sig via "Mitt konto / aktiviteter".

Om avgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i aktivteten att stoppas.

Återbetalning av aktivitetsavgifter görs endast vid sjukdom/olycka som är av sådant slag att den inte kan fullföljas och styrks med läkarintyg. avgiften återbetalas för den tid som läkarintyget avser.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är för lågt. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Som en del av idrottssverige skall vi upprätthålla och vidarerapportera aktuellt medlemsregister i enlighet med föreskrifter från RF och specialförbund. Föreskrifterna innebär att vi måste hålla medlemsregister med namn, adress, telefonnummer, personnummer, samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi dessa uppgifter. 
Uppgifterna använder vi också för att sända information till dig. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Dataskyddsförordningen (GDPR)