Anmäl dig till årsmötet 26 feb

  • 12 feb 2015

Nu är det dags att anmäla ditt deltagande i SCTs årsmöte! Det gör du här på vår hemsida genom att logga in och anmäla dig till Årsmöte SCT under rubriken Anmälan/Föreningsaktiviteter. Du kan också anmäla dig direkt på årsmötet, men det underlättar för oss att ta fram röstlängd med din föranmälan via hemsidan.

Årsmöteshandlingar skickas ut senast en vecka före mötet men redan nu kan du läsa valberedningens förslag till ny styrelse genom att klicka på Läs mer. Agendan finner du i kallelsen på hemsidan.

 

Valberedningens förslag till ny styrelse 2015

Ledamöter som är valda på två år i fjol och som därmed sitter kvar i styrelsen är:

  • Marie Eriksson
  • Karin Fröman
  • Ylva Voxby
  • Linn Korean-Smith

Valberedningens förslag:

Ordförande, val på två år

  • Annelie Persson

Ledamöter som väljs på två år:

  • Jonas Lerneteg
  • Andreas Schwyzer
  • Ulrik Birgersson

Suppleant som väljs på ett år:

  • Axel Kanne (nyval)

Revisor: Per Håkansson
Revisorssuppleant: Björn Stridh


Stockholm 2015-02-08

Fredrik Kron, Evelina Lundström, Stefan Larsson