SCT Duathlon / KM i duathlon

  • 8 apr 2016

Äntligen! Säsongen rivstartar med duathlon på Lovön/Ekerö, lördagen den 23 april, start kl 12:00.

Nytt för i år är att vi även kommer utse en klubbmästare och klubbmästarinna bland dem som tävlar för SCT. 

Anmälan:
Vill du vara med och tävla? Anmäl dig via Triathlonförbundets hemsida.

Direktlänk till Triathlonförbundets Tävlingskalender

Vill du vara funktionär? Anmäl dig här på hemsidan. 

Direktlänk till funktionärsanmälan

Mer info om tävlingen hittar du under Läs mer.

Bansträckning:
Start- mål- och växlingsområdet med kansli ligger på ängen vid Lovö Prästvik. Första start kl 12:00 och sista målgång kl 14:00.

Löpmoment 1:
Löpslingan är 5 km i löpmoment 1.

Cykelmoment:
Cykelmomentet kommer att gå på en slingbana som är 10 km och körs två varv. Start sker i växlingsområdet och går sedan längs Strömdalsvägen, förbi Lovö Kyrka och vidare på Rörbyvägen till Rörby. Vändpunkt är på Rörbyvägen strax efter Rörby och är placerad med fri sikt åt båda håll på en lång raksträcka. Vändpunkt inför varv 2 på Lovö Prästvik sker vid vändplanen intill Strömdals reningsverk.

Löpmoment 2:
Samma löpslinga som i löpmoment 1 men avkortad till 2.5km.

Anmälan:
Anmälan till tävlingen görs via Triathlonförbundets hemsida.

Direktlänk till Triathlonförbundets Tävlingskalender

Funktionär:
Som vid alla tävlingar behöver vi tänka på säkerheten. Därför behöver vi få in minst 15 funktionärer för att säkerställa deltagarnas säkerhet.

Ta chansen och hjälpa till på vårens första duathlon!

Direktlänk till funktionärsanmälan

Sammanfattning av säkerheten vid arrangemanget:

Ut- och infart vid växlingsområde kommer att bevakas av tävlingsledning samt minst två flaggvakter.

Fyrvägskorsning vid Lovö Kyrka (Strömdalsvägen/Rörbyvägen/Lovö Kyrkallé/Lundavägen) bemannas av 6-8 vuxna och erfarna flaggvakter.

Förbifart vid Barkarby är smal och deltagarna beläggs med omgörningsförbud och bemannas med två flaggvakter.

Vid vändpunkt cykling behövs en flaggvakt (mest för att säkerställa att de tävlande inte kör vilse).

Avslutningsvis två flaggvakter vid vändpunkten Rörbyvägen.

Tävlingstiden är anpassad efter SLs ordinarie tidtabell, vilket innebär att vägen inte kommer trafikeras av lokaltrafik (Buss 323) under pågående tävling.

Skyltar kommer sättas upp vid avfarten in på Rörbyvägen och Lovö Kyrkallé från Ekerövägen för att upplysa om tävlingen. Skyltning sker sedan vid vändpunkt och växlingsområde.