Elit 2017

  • 22 nov 2016

Efter en noggrann urvalsprocess har elitgruppen för säsongen 2017 utsetts. Årets val har baserats på en kombination av dokumenterade resultat samt bedömd potential; både inför nästa säsong och på lång sikt.

Det är med glädje vi presenterar gruppen om fem medlemmar som delvis består av nya förmågor och som dessutom i år består av en majoritet starka damer/tjejer!

Vi välkomnar:
Diane Sadik (medlem också förra året)
Leopold Kaftanski (medlem också förra året)
Jonathan Gunnarsson (ny)
Emma Varga (ny)
Helen Maalin (ny)

Mer information om gruppen kommer inom kort!

Med vänlig hälsning,
Paula Kirkegaard, elitgruppskoordinator, och Tom Jenkinson, inspirationsresurs