Bosön 11/2, föreläsare #2

  • 27 jan 2017

”Träning är effektiv om den ger största möjliga resultat med minsta möjliga insats”
Mikael Mattsson medicine doktor i fysiologi och författare ger tips om hur du på bästa sätt planerar din träning, oavsett om du är nybörjare eller på elitnivå.
Föreläsningen kommer att beröra, Pulsträning, Belastning och återhämtning, Metoder att mäta belastning och Återhämtningsmetoder.

 

Lite om Mikaels föreläsning:
I det sammanhanget är en genomtänkt tränings- och tävlingsplanering ett måste för att man ska lyckas hålla sig på rätt sida om gränsen och även få en positiv prestationsutveckling. Och oavsett om träningen bedrivs med inriktning mot tävlingsprestation eller på motionsnivå för hälsoeffekter gäller följande: träningen är effektiv om den ger största möjliga resultat med minsta möjliga insats, i form av till exempel tidsåtgång och energiutgift. Det är därför viktigt både ur hälso- och prestationsaspekt att kunskap om träningsplanering bygger på vetenskap och erfarenhetsbaserad kompetens.


Få ut mer av din konditionsträning med pulsen som coach
Med pulsträning kan du träna smartare, utifrån din egen nivå och utifrån dina personliga mål. Med pulsen som coach blir din träning mer varierad, effektivare och du får en positiv utveckling av din kondition. Pulsen hjälper dig att träna på rätt nivå på de enskilda träningspassen eftersom du tränar utifrån din egen förmåga och kan användas vid all form av konditionsträning.

Micke böcker: