Föreläsningar Bosön 8/4

  • 27 mar 2017

Bike Fit och Virtuell Vindtunnel

Två intressanta föreläsningar under em med start kl. 13:00
* Vikten av rätt sittställning
* Maximera kraftöverförning
* Vinden som motståndare
Mer info, klicka på läs mer

Föreläsning del 1

DINveloPerformance Personalized

Bike-fit är hjärtat i en effektiv cyklist
Många fokuserar på cykeln. Några fokuserar på cyklisten. Vi fokuserar på interaktionen mellan cykel och cyklist. Vi har en neurologisk approach till bike-fit. Vår uppgift är att identifiera och minimera de utmaningar en cyklist kan få från sin position på cykeln. För en cyklist är cykeln symmetrisk.
En bra position på cykeln definieras som den position som tillåter cyklisten att vara så funktionell symmetrisk som hens aktuella tillstånd tillåter.
Peter Hugod guidar oss igenom varför en Bike fit är viktig under hans föreläsning.

Föreläsning del 2

STAC Performance - Den virtuella vindtunneln

"VWT är utvecklad av STAC Performance och är ett mycket kompetent verktyg för cyklister och triathleter med ambitioner.

Genom en 3D skanning skapas en bild som genom den unika mjukvaran från STAC Performance omvandlas till en aerodynamisk profil för en given sittposition. Olika sittpositioner och specifik utrustning kan testas och den optimala sittpositionen kan analyseras fram och atleten kan besluta om balans mellan prestation och komfort.

Helt konkret: Vid 10% reducering av luftmotstånd ger en fartökning om cirka 3%.

På en Ironman distans (180 km cykling) kan genomsnittshastigheten höjas från 30 till 31 km/t och därmed reducera tiden med cirka 10 minuter – vid samma kraftuttag. "

Kenni Christoffersen berättar och visar skillnader på bra och mindre bra
sittställningar för optimal prestation och fart.

https://www.youtube.com/watch?v=u9ieVy5u0h8