Ett nytt år tar form

  • 6 mar 2018

image: Ett nytt år tar form

Vi är glada att presentera ett nytt verksamhetsår med SCT med nya utmaningar och mål. Vi fyller som vanligt kalendern med träningstillfällen, KM- tävlingar, cykel- och simläger, testdagar och föreläsningar på Bosön.

Nytt för i år är att SCT går med i Cykelförbundet för att kunna erbjuda klubben att delta på fler renodlade cykeltävlingar, vi har också en rad nya sponsoravtal.

En kort summering av årsmötet finner ni under läs mer.

Välkomna till ett nytt år.
Önskar,
Ulrik (ordförande) samt gamla och nya styrelsen.

På årsmötet den 27 februari summerades föregående år och vi beslutade om en ny uppsättning i styrelsen: Följande personer har ett år kvar på sin mandatperiod: Ulrik Birgersson, Micke Hanell, Mathias Liljefors. Och nyval på två år: Håkan Terelius, Jenny Bobille-Vaucher, Jenny Pöldmaa, Johan Albrektsson. Suppleant ett år: Ulrika Grahl. Revisor ett år: Susanne Idensjö. Revisorssuppleant ett år: Jonas Björk. Valkommitté ett år: Stefan Larsson, Ylva Voxby och Agneta Berg.

Det togs också beslut om höjd medlemsavgift för 2019 då vi behöver följa med den generella kostnadsutvecklingen för hyra av simbanor och evenemang. Helår 2019: 1800 helår och 1000 halvår (medlemsavgiftdelen av avgiften sattes till 200kr).

Vi vill tacka de avgående styrelsemedlemmarna Marie Eriksson, Axel Kanne, Christina Wainikka, Åsa Schwieler och Fredrik Nilert.

Vill du läsa mer hittar du all information under medlemssidorna på SCT.nu och håll dig som vanligt uppdaterad i vår Facebookgrupp.