Kallelse till årsmöte

  • 26 jan 2020

image: Kallelse till årsmöte

Välkommen till SCT:s årsmöte i stora konferenssalen på Eriksdalsbadet, tisdagen den 25:e februari klockan 18.30-20.30.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, valberedningens förslag till styrelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att publiceras för inloggade medlemmar på sct.nu senast den 18:e februari. Motioner ska vara styrelsen tillhanda via info@sct.nu senast den 4:e februari.
Anmäl gärna att du kommer på årsmötet.